026 - 34517095
تشریف فرمایی رئیس جمهور
untitled

 

 

تشریف فرمایی رییس جمهور محبوب و مردمی جناب آقای ” دکتر حسن روحانی ” به استان البرز در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۸/۲۶ ساعت ۹ صبح در محل استادیوم مخابرات واقع در میدان سپاه شهرستان کرج.

» خبرنامه
دریافت کاتالوگ