026 - 34517095
1-پیت ماس

plus_orange_2__1

نام محصول : PINDSTRUP کشور تولید کننده : لیتوانی مشخصات کلی محصول : دانه بندی : ۰ تا ۶ میلیمتر.  PH : بین ۵٫۵ تا ۶٫۸ . ماده خشک : ۵۵ تا ۷۵ گرم در لیتر. هدایت الکتریکی (EC): حدود ۱ میکروموس بر سانتیمتر. ماده مرطوب کننده : ۱۰۰میلی لیتر بر متر مکعب. کود میکرو […]

دانمولد 300 لیتری

نام محصول : DONMULD (300 litr) کشور تولید کننده : لیتوانی. کود NPK : √ دارد. مناسب برای تولید انواع نشاء سبزی و صیفی – گل شاخه بریده – گل های آپارتمانی. وضعیت محصول : √ موجود می باشد.  

plus_orange_2__1

نام محصول : PINDSTRUP(PLUS BLACK) کشور تولید کننده : لیتوانی مشخصات کلی محصول : دانه بندی : ۰ تا ۶ میلیمتر. PH : بین ۵٫۵ تا ۶٫۸ ماده خشک : ۵۵ تا ۷۵ گرم در لیتر. هدایت الکتریکی (EC): حدود ۱ میکروموس بر سانتی متر. ماده مرطوب کننده : ۱۰۰میلی لیتر بر متر مکعب. کود […]

Universal

نام محصول : PINDSTRUP(UNIVERSAL) کشور تولید کننده : لیتوانی کود NPK : √ دارد. مناسب برای مصارف خانگی. وضعیت محصول : √ موجود می باشد.

بارک 100 لیتری

نام محصول : PINDSTRUP( 100 litr) کشور تولید کننده : لیتوانی کود NPK : √ دارد وضعیت محصول : × موجود نمی باشد.  

بارک 10 لیتری

نام محصول : PINDSTRUP (10Lit) کشور تولید کننده : لیتوانی. مناسب برای کشت ارکیده. کود NPK : √ دارد وضعیت محصول : × موجود نمی باشد.  

big bale

نام محصول : PINDSTRUP(BIG BALE) کشور تولید کننده : لیتوانی مشخصات کلی محصول : دانه بندی : ۰ تا ۲۰   و  ۰ تا ۴۰ میلیمتر PH : بین ۵٫۵ تا ۶ میکروموس بر سانتی متر هدایت الکتریکی (EC): حدود ۱ کود NPK : √ دارد وضعیت محصول : × موجود نمی باشد.  

» خبرنامه
دریافت کاتالوگ