026 - 34517095
1- معرفی کوکوپیت

cocopeat_05

      کوکوپیت: کوکوپیت از الیاف نارگیل فشرده شده تهیه می شود و به شکل مکعب های فشرده ، قالب های کوچک ، تخته ای و یا صفحات گرد وارد می شود .جهت استفاده بایستی آنها را باز کرده در معرض هوا قرار داد و به آن آب اضافه کرد . با اینکار ۱ […]

» دسته بندی محصولات
» خبرنامه
دریافت کاتالوگ